Dr inż. Krzysztof Lisiecki ukończył matematykę stosowaną na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Rozprawę doktorską pt.: „Koneksje w grupoidach sfoliowanych” obronił z wyróżnieniem przed Radą Wydziału Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych i dydaktycznych z zakresu geometrii różniczkowej, algebry, matematyki dyskretnej i metod probabilistycznych, a także ubezpieczeń. W ostatnich latach wyróżniony przez J.M. Rektora Politechniki Łódzkiej nagrodami za pracę naukową i dydaktyczną. W roku akademickim 2011/2012 uhonorowany przez studentów najcenniejszym dla dydaktyka tytułem Nauczyciela Roku.

statystyki ruchu

© Scire 2012

UA-35408893-1